BOOK FOUR


CULLAKALINGA JATAKA

MAHAASSAROHA JATAKA

EKARAJA JATAKA

DADDARA JATAKA

SILVAVIMAMSANA JATAKA

SUJATA JATAKA

PALASA JATAKA

JAVASAKUNA JATAKA

CHAVAKA JATAKA

SAYHA JATAKA

PUCIMANDA JATAKA

KASSAPAMANDIYA JATAKA

KHANTIVADI JATAKA

LOHAKUMBHI JATAKA

MAMSA JATAKA

SASA JATAKA

MATARODANA JATAKA

KANAVERA JATAKA

TITTIRA JATAKA

SUCCAJA JATAKA

KUTIDUSAKA JATAKA

DADDABHA JATAKA

BRAHMADATTA JATAKA

CAMMASATAKA JATAKA

GODHA JATAKA

KAKKARU JATAKA

KAKATI JATAKA

ANANUSOCIYA JATAKA

KALABAHU JATAKA

SILA-VIMAMSA JATAKA

RATHALATTHI JATAKA

GODHA JATAKA

RAJOVADA JATAKA

JAMBUKA JATAKA

BRAHACHATTA JATAKA

PITHA JATAKA

THUSA JATAKA

BAVERU JATAKA

VISAYHA JATAKA

KANDARI JATAKA

VANARA JATAKA

KUNTANI JATAKA

AMBACORA JATAKA

GAJAKUMBHA JATAKA

KESAVA JATAKA

AYAKUTA JATAKA

ARANNA JATAKA

SANDHIBHEDA JATAKA

DEVATAPANHA JATAKA